Απάντηση 1:

Το Netbeans είναι ένα IDE που βασικά χρησιμοποιείται για τη σύνταξη προγραμμάτων και έργων Java. Το Android Studio από την άλλη πλευρά έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές εφαρμογών Android και υποστηρίζει Java καθώς και τη γλώσσα Kotlin. Είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Android χρησιμοποιώντας το Android Studio. Ενώ το Netbeans προτιμάται σε σχέση με το Android Studio για άλλα έργα Java.

(Ως προσωπική μου σύσταση, δοκιμάστε την ιδέα IntelliJ αντί για Netbeans)