Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δοκιμής και μέτρησης;


Απάντηση 1:

Δοκιμή: - Μέθοδος για τον προσδιορισμό της ικανότητας ενός φοιτητή να ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη εργασία ή να καταδείξει την ικανότητα ή τη γνώση του περιεχομένου. Ορισμένοι τύποι θα είναι ένας έλεγχος πολλαπλών επιλογών ή ένας εβδομαδιαίος έλεγχος ορθογραφίας. Αν και συνήθως χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την αξιολόγηση ή ακόμη και την αξιολόγηση ή μπορεί να διακριθεί από το γεγονός ότι μια δοκιμή είναι μία μορφή αξιολόγησης.

Μέτρηση: - πέρα ​​από τον γενικό ορισμό της, ανατρέξτε σε ένα σύνολο διαδικασιών και αρχών για τον τρόπο χρήσης της διαδικασίας της σε εκπαιδευτικές δοκιμές και αξιολογήσεις. Μερικές από τις βασικές αρχές της μέτρησης στην εκπαιδευτική αξιολόγηση θα είναι η ακατέργαστη βαθμολογία, οι εκατοστιαίες βαθμίδες, οι βαθμολογίες που προκύπτουν, οι τυπικές βαθμολογίες κ.λπ.