Ποια είναι η διαφορά μεταξύ DNA φορέα και DNA φορέα;


Απάντηση 1:

Το DNA του φορέα είναι το DNA (τυπικά ένα πλασμίδιο) που περιέχει το γονίδιο ενδιαφέροντος που κλωνοποιείται σε αυτό.

Το DNA φορέα είναι το ϋΝΑ (όπως ϋΝΑ θύμου μόσχου ή ϋΝΑ σπέρματος σολομού) που χρησιμοποιείται μαζί με το φορέα ϋΝΑ, για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα μετασχηματισμού του φορέα DNA (Έτσι, ο φορέας που λειτουργεί το DNA ως αραιωτικό)