Απάντηση 1:

Και τα δύο είναι πολυαμίδια, κατασκευασμένα από πρωτεΐνες. Θα μπορούσατε google και βρείτε την παρακάτω εικόνα και για τα δύο πολυμερή. Η διαφορά μπορεί να είναι στις ομάδες R που έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές χωρικές διαμόρφωση για κάθε υλικό. Εάν η μνήμη μου εξυπηρετεί σωστά, το μετάξι έχει γραμμική ελικοειδή μοριακή δομή ενώ το μαλλί έχει πιο άμορφη δομή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού για πολυμερή από μετάξι από μαλλί.