Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ κολέγιο και πανεπιστήμιο στην Αυστραλία;


Απάντηση 1:

Στην Αυστραλία ένα πανεπιστήμιο μπορεί να χορηγήσει πτυχία, ενώ τα κολλέγια μπορούν να χορηγήσουν μόνο πιστοποιητικά ή πτυχία / προηγμένο δίπλωμα, όχι πτυχίο. Τα πανεπιστήμια θεωρούνται πιο αναγνωρίσιμα και πιο ακριβά. Προσφέρουν περαιτέρω σπουδές μετά από Πτυχίο Πτυχίου, Διδακτορικό Δίπλωμα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Τα κολέγια είναι μικρά και επικεντρώνονται περισσότερο στους εγχώριους και τους τοπικούς μαθητές. Στα Πανεπιστήμια, η τάξη αποτελείται από διεθνείς και εγχώριους φοιτητές, καθώς και. Τα πανεπιστήμια και τα κολλέγια στην Αυστραλία είναι παρόμοια με τον Καναδά.