Απάντηση 1:

Γενικά στην επιχειρηματική σκέψη οι όροι κίνδυνος και απειλή είναι παρόμοιοι. Έχετε δημοσιεύσει το q σας στην επιστήμη των υπολογιστών ώστε η απάντησή μου να είναι μακριά εδώ, αλλά ούτως ή άλλως :)

 

Υπάρχουν έντονες διαφορές σε αυτές τις έννοιες, σκληρές. Γενικά απειλές είναι τα πράγματα που οδηγούνται από το εξωτερικό μέσο, ​​ενώ οι κίνδυνοι μπορούν επίσης να προέρχονται από την εσωτερική πλευρά. Η αμφισβήτηση, και στις δύο περιπτώσεις, είναι να «αντιμετωπίσουμε» τους κινδύνους (ή απειλές). Το πρώτο βήμα στη θεραπεία τους είναι η επιτυχής αναγνώρισή τους. Στη συνέχεια, πρέπει να σχεδιάσετε σχέδια για να χειριστείτε κάθε απειλή ή κίνδυνο με τέτοιο τρόπο που είτε να εργαστεί γύρω ή ακόμα και να μετατραπεί έτσι ώστε να λειτουργεί προς όφελός σας.