Απάντηση 1:

Hii

Ένας κυρτός φακός είναι ένας συγκλίνοντος φακός. Όταν παράλληλες ακτίνες φωτός περνούν μέσα από κυρτό φακό. Οι φακοί διπλής όψης είναι ένας απλός φακός που περιλαμβάνει δύο κυρτές σφαιρικές επιφάνειες, γενικά με την ίδια ακτίνα καμπυλότητας.

Οι φακοί διπλής όψης είναι ένας απλός φακός που περιλαμβάνει δύο κυρτές σφαιρικές επιφάνειες, γενικά με την ίδια ακτίνα καμπυλότητας.

Προ Φωτογραφία Γάμου Βομβάη