Απάντηση 1:

Παρόλο που δεν είναι ειδικός, θα επιχειρήσει να απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Η μόνη διαφορά πιθανότατα έγκειται στο γεγονός ότι ο Curry είναι Ινδός, ενώ ο Stew είναι σε μεγάλο βαθμό δυτική έννοια. Τα κάρυ μπορεί να είναι παχύτερα από το στιφάδο ως σύνθεση, επειδή ένας ινδός τείνει να χρησιμοποιεί μια ποικιλία μπαχαρικών κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πράγμα που με τη σειρά του θα τείνει να πυκνώσει το κάρυ. Στην περίπτωση του στιφάδο, θα υποθέσει ότι θα ήταν ένα τρέξιμο σε σύγκριση με ένα ινδικό κάρυ.

Ελπίζω ότι το ίδιο θα ικανοποιήσει την αποδοχή σας.