Απάντηση 1:

Το Sensei είναι ένας γενικός όρος για σεβασμό για κάποιον λόγω της θέσης του στην κοινωνία / επάγγελμα ή δεξιότητα. Για παράδειγμα, ένας γιατρός ή ένας καταξιωμένος συγγραφέας ή δάσκαλος θα ονομάζεται sensei ως όρος σεβασμού.

Ο Σιχού είναι περισσότερο μάστορας. Σε ορισμένους κλάδους (ειδικά στις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες) υπάρχει σχέση μάστερ / μαθητή και όχι σχέση δασκάλου / φοιτητή. Το Shishou είναι αυτό που ο μαθητής αποκαλεί ο κύριος.